Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Helsestasjon for ungdom

På Helsestasjon for ungdom møter du helsepersonell som du kan snakka med om emne som opptar deg.
Tilbudet er gratis for ungdom opp til 25 år.
Det vil alltid være jordmor/helsesykepleier og lege tilstede.

HUSK: vi har taushetsplikt!

Eksempel på temaer som du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudplager
 • Problem på skolen
 • Du kjenner deg trist og ensom
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Homofili
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjonen
 • Slanking og spisevansker
 • Psykiske vansker
 • Vonde opplevelser, for eksempel seksuelt misbruk, vold/sykdom i familien

Helsestasjonen kan blant annet hjelpe deg med:

 • Reseptar og annen behandling for helseproblem
 • Henvisninger til andre instanser i helsevesenet
 • Prevensjonsveiledning og prevensjon
 • Testing med tanke på kjønnssykdommer
 • Graviditettest

 

Kontaktinfo

Navn: Siv Henriksen, helsesykepleier

Telefonnr.:  90154376
e-post: siv.henriksen@ibestad.kommune.no
Åpningstid: Helsesøster har kontortid i Ibestadskolen hver tirsdag fra kl 0900 – 1345, og ved Andørja Montesorriskole annenhver onsdag (oddetallsuker) fra kl 1030 – 1230.

Les mer om skolehelsetjenesten, Ibestad

 

 

 

 

Barnevernet

Kontaktinfo

Barneverntjenesten, Ibestad
Rådhuset, Kopparvika 7
9450 Hamnvik
Telefon: 77 09 90 00

Barnevernleder: Aina Brox Mathisen, tlf 94059960

Barnevernkurator: Sylvi Sande, tlf 99556421

Alarmtelefonen for barn og unge
116 111 (gratis)
Åpen når barnevernet sin vakttelefon er stengt, dvs. ukedager 14.00 – 08.00 og 24 timer i helger og på helligdager.

Familievernkontoret

Vi som jobber på familievernkontoret er utdannet som psykologer, pedagoger og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.

Familievernkontoret i Harstad